Profil spoločnosti profesionálne zváranie bez kompromisov

Úspech spoločnosti BMD-group, s.r.o., je založený na know-how vysokokvalifikovaných vlastných a externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore a na spokojných zákazníkoch v krajinách západnej a strednej Európy.

BMD-group, s.r.o., patrí medzi významných dodávateľov kvalifikovaných a certifikovaných zváračov a potrubárov so širokým portfóliom pôsobnosti prevažne na zahraničnom trhu do oblasti farmaceutického, potravinárskeho,chemického ,utomobilového a energetického priemyslu. Skúsenosti s potrubnými systémami zbierame už viac ako 10 rokov, pričom pre zabezpečenia vysokej kvality zvarových spojov používame najnovšie technológie zvárania. 

Silné stránky:

 • Referencie našich prác od spokojných zákazníkov zo 6 štátov Európy 
 • Dodávateľská činnosť
 • Vlastné zváračské kapacity
 • Vlastné potrubárske kapacity
 • Orbitálne zváranie (Polysoude, Arc, Orbimatic, Swagelok)
 • Komplexné zabezpečenie montážnych prác
 • Dlhodobá spolupráca so zahraničnými partnermi
 • Nadštandardné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi

Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitnú, korektnú a profesionálnu spoluprácu. 

 

 

Politika kvality našej firmy

 

V našej firme sa snažíme uplatňovať nasledovné zásady:

 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu a realizáciu diela a tým znižovať percento reklamácií a predchádzať tak sťažnostiam našich zákazníkov
 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky
 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky sa snažíme odlíšiť od konkurencie a udržať si ich dôveru
 • Vytvárať pre svojich pracovníkov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivať všetkých pracovníkov na podávanie bezchybných pracovných výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov
 • Vyčleňovať potrebné zdroje na obnovovanie materiálového vybavenia firmy potrebného k realizácii prijatých zákaziek
 • Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere

 Naše motto :

 1. Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy
 2. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
 3. Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Realizované projekty naše referencie

Naša spoločnosť spolupracuje s viac ako 70 špičovými zváračmi, ktorí sa uplatnili vo viac ako jedenástich krajinách sveta. Za viac ako desaťročie sme úspešne ukončili stovky zaujímavých projektov, ktoré nám vďaka spokojnosti klientov s kvalitne odvedenou prácou, zabezpečujú neustály prísun nových zákaziek.

Zobraziť referencieKontakt